BUILD TOGETHER

Build Together verkar som en möjliggörare och kunskapshöjare för företag som vill arbeta för ett samhälle som är inkluderande, jämlikt och tolerant. Vi ger fler möjligheten att bidra positivt till samhällsutvecklingen samtidigt som det skapar värde för den egna verksamheten.

Vi erbjuder tjänster som möjliggör för företag att stärka sitt arbete med social hållbarhet att bidra till praktiska initiativ och projekt som förbättrar människors liv, stärker integration och tillgängliggör möjligheter för fler.

Vid behov verkar vi även som plattform för kunskap, samverkan och stöd i att skapa och stödja krisinsatser i samverkan med företag och civilsamhälle.

Bild3

Vill ni stärka ert arbete inom social hållbarhet och samtidigt skapa värde för er organisation? Läs mer om våra skräddarsydda tjänster här!

Drömmer du om att starta eget företag? Vi erbjuder ett entreprenörsprogram för dig som är kvinna eller icke-binär. Du får en mentor, tillgång till investerare och ett stort nätverk. Sök redan idag!

Önskar du komma i kontakt med aktörer som är aktiva i arbetet med social hållbarhet? Välkommen till vår mötesplats där utbyte av idéer och kunskap bidrar till ett bättre samhälle.

Våra samarbetspartners

Kontakta oss

Vi uppskattar och uppmuntrar alltid till frågor, diskussioner, ifrågasättande och nyfikenhet. Det finns inget som är för litet, och inget för stort. Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig så snart vi kan.