Mötesplats för integration!

Nya Kompisbyrån
samarbete mellan build together och nya kompisbyrån
BT sida vid sida

Tillsammans vill Build Together och Nya Kompisbyrån skapa en ny mötesplats för en förbättrad integration i Västsverige! Vår samverkan står med ett ben i civilsamhället och ett i näringslivet. Gemensamt vill vi verka för en hållbar samhällsutveckling som är inkluderande och jämlik. Build Together använder styrkan i kombinationen av kunskaper från mänskliga rättigheter, social hållbarhet, näringsliv och entreprenörskap. Nya Kompisbyrån skapar gränsöverskridande möten mellan nya och etablerade svenskar (och arbetar för ett samhälle där man förebygger utanförskap och främlingsfientlighet genom välkomnande och inkluderande möten).

Med mötesplatsen vill vi skapa förutsättningar för samverkan, kunskapsutbyte och möten mellan aktörer som arbetar för en ökad integration och mångfald.

Mängden av goda initiativ och satsningar har väckt en nyfikenhet hos oss. Kan vi utveckla vårt arbete genom en närmare samverkan med varandra? Vi tror på en tresektoriell samverkan där aktörer från det offentliga, privata och ideella möts. Tillsammans skapar vi möjligheter och säkerställer uppfyllnad av våra gemensamma mål.

  • Möte varannan månad
  • Olika fokusområden
  • Föreläsare
  • Tematräffar

Vill du vara med på nätverksmötena? Anmäl dig via formuläret nedan!

Har du idéer inför kommande träffar?
Kontakta oss gärna på manstrale@build-together.se eller evelina@nyakompisbyran.se