Build Together - vilka är vi?

Build Together verkar för en hållbar samhällsutveckling som är inkluderande, jämlik och tolerant. Vi erbjuder tjänster som möjliggör för näringsliv, civilsamhälle och individer att bidra till praktiska initiativ och projekt som förbättrar människors liv samt stärker samhällets resiliens och beredskap. 

Vi knyter samman aktörer och individer för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling för alla.  

Vi har erfarenhet inom mänskliga rättigheter, social hållbarhet samt inom näringsliv och entreprenörskap vilket ger oss ett brett perspektiv.  

Build Together är ett socialt företag och är registrerade som ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (AB SVB). Vinsten återinvesteras direkt i vårt arbete för en hållbar samhällsutveckling för alla.

Vi har kunskap, erfarenhet och nätverk inom näringslivet och entreprenörskap.

Vi drivs av våra värderingar och av lust.

Vi är inlyssnande och utgår
ifrån lärandet.

Vi jobbar för ett inkluderat, jämlikt och tolerant samhälle.

Vi har kunskap & erfarenhet inom mänskliga rättigheter & social hållbarhet.

Vi är flexibla, arbetar behovsbaserat och utgår från delaktighet.

Vi söker efter aktörer från olika delar av samhället att arbeta tillsammans med.

Vi är omtänksamma, inte misstänksamma.

Möt oss

Månstråle Dahlström

VD

Mats Rydhede

Ordförande

Historien bakom Build Together

Mats och Månstråle möttes av en slump under senhösten 2020. De började prata om hur möten mellan människor med olika erfarenheter och perspektiv filtreras för att stämma in. Samtalen utvecklades och handlade om det komplicerade och föränderliga samhälle vi idag lever i och hur viktigt det är att vi gemensamt, mellan sektorer, arbetar för den samhällsutveckling vi önskar. En samhällsutveckling där alla är delaktiga och får ta plats. Social hållbarhet behöver vara grunden i samhällsutvecklingen och det är viktigt att näringslivet tar ansvar för hur det påverkar samhället vi lever i. 

Vi insåg styrkan i att arbeta gemensamt och beslutade oss för att kombinera våra kunskaper kring mänskliga rättigheter från civilsamhälle och myndigheter med erfarenheter från näringsliv och entreprenörskap.  

Vi vill möjliggöra, förmedla och underlätta för aktörer att bidra till ett starkare samhälle samtidigt som de stärker sina organisationer. Utifrån dessa premisser startades Build Together under Hammarviken Företagsutveckling.

Hammarvikens satsning verkar för social hållbarhet

Genom Build Together vill Hammarviken Företagsutveckling bidra till en positiv samhällsutveckling som är inkluderande, jämlik och tolerant.

Våra värderingar ligger till grund i allt vi gör. Förutom de ledord som lindar sig varmt om våra hjärtan är det viktigt att vår kultur präglas av transparens, egenansvar och förtroende med fokus på tillgänglighet och delaktighet. Klicka på någon av våra värderingar nedan för att läsa mer.

Öppenhet

Vi älskar att vara nyfikna, att ständigt känna lust till nya intryck och upplevelser. Vi har en ständig lust och vilja att såväl lyssna som lära. Att med medkänsla ta in och lära från en annans persons berättelse, kunskap och erfarenheter är egenskaper vi alla delar. Att möjliggöra villkor för lika deltagande, för alla, är en del av inkludering och tillgänglighet.

Ärlighet

Vi arbetar öppet mot vår vision. Att vara ärlig och sann såväl mot sig själv som mot andra är viktigt för oss. Vi påverkar vår omgivning, såväl individer som samhälle, genom de normer och strukturer vi upprätthåller, såväl medvetet som omedvetet. Därför ser vi det som - att förändring börjar med oss själva.

Respekt

Respekt är en fundamental grund för alla hälsosamma förhållanden. För oss är det viktigt med empati och medkänsla, att förstå och leva sig in i varje person vi möter, vad den har gått igenom och vilka erfarenheter personen har. Vi har respekt för människors lika värde, oavsett vart personen bor, kommer ifrån, identifierar sig som, tro, kultur, språk, politik och klass. Det är också alltid viktigt att acceptera persons eller grupps åsikt eller värdering, trots att den inte är som normens, att ha tolerans.

Kompetens

Vår strävan är att ständigt besitta ett brett spektrum av erfarenheter och kunskaper hos oss. Något vi värderar särskilt är icke normativa erfarenheter och kunskaper.

Build togethers grundare Månstråle har ordet

"Vi ser styrkan i att arbeta gemensamt och mötas för att uppnå ett hållbart samhälle för alla. I Build Together har vi kunskaper, erfarenheter och nätverk från arbetet med mänskliga rättigheter inom civilsamhälle och från näringsliv och entreprenörskap. Vi möjliggör, förmedlar och underlättar för företag och organisationer att bidra till ett starkare samhälle samtidigt som de är mer relevanta och stärker sina organisationer. "

Hur arbetar vi?

Utöver våra värderingar har vi ett arbetssätt som vi låter genomsyra vår verksamhet. Vi strävar efter ökad förståelse och kunskap och vågar be om ursäkt för och korrigera när det blir fel. Vi är omtänksamma i våra möten med människor. Build Together verkar för delaktighet och tillgänglighet i allt vi gör.

Normkritik

För oss är det viktigt att ständigt synliggöra och förändra strukturer, maktförhållanden samt sociala och språkliga normer som begränsar livet för individer som inte tillhör det normativa “normala”. 

Antirasism & representation

Vi är självkritiska och arbetar kontinuerligt med att motverka, förebygga och hantera rasistiska handlingar och strukturell rasism. Det är viktigt att medarbetare och samverkanspartners med olika åldrar, egenskaper, funktioner, bakgrunder, hudfärg, religion, etnicitet, intressen, ursprung och personligheter representeras i verksamheten.

Tillgänglighet

Möten, tjänster och kommunikation ska vara tillgängliga för alla utifrån psykiska och fysiska behov. Det kan handla om hur väl miljön är anpassad för personer med olika funktioner men även tillgång till information och bemötande. Vi respekterar och ger plats för alla, speciellt för dem som inte tillhör normen i rummet.

Inkludering

Inkludering handlar om social gemenskap, delaktighet och att vi utgår ifrån att olikhet berikar en grupp. Vi visar respekt och skapar förutsättningar för tillit.

Build togethers grundare Mats har ordet

”Hammarviken driver sin verksamhet efter värdeladdade ledord och inte bara efter ekonomiska målsättningar. Vi vill känna att vi gör samhällsnytta samtidigt som vi också bygger ett modernt företag. Som en del i detta arbete, har vi valt att engagera oss i Build Together. Vi är övertygade om att ju fler som kan inkluderas på arbetsmarknaden och i entreprenörskap, desto öppnare samhälle och mer kreativt näringsliv får vi. Build Together är därför ett av våra stora framtida fokusområden.”

Globala mål

De globala målen, också kallat Agenda 2030, är en agenda för hållbar utveckling. Totalt finns sjutton olika mål, alla med syfte att göra världen till en bättre plats. Vår verksamhet bidrar till huvudsakligen fyra av de globala målen.

  • Jämställdhet
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Minskad ojämlikhet
  • Fredliga och inkluderande samhällen

Genom att klicka på de olika målen kan du läsa mer om vart och ett.

Kontakta oss

Vi uppskattar och uppmuntrar alltid till frågor, diskussioner, ifrågasättande och nyfikenhet. Det finns inget som är för litet, och inget för stort. Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig så snart vi kan.