Resursbyrån

Resursbyrån

Från sponsorskap till partnerskap

Det räcker inte längre att bara ge pengar och tycka det är en insats god nog.

Från sponsorskap till partnerskap innebär ett ömsesidigt utbyte och samarbete som stärker samhällets resiliens och krisberedskap samt förbättrar människors liv och samhällsutvecklingen.

Här matchas företag med civilsamhällsorganisationer för att skapa hållbara samhällsbyggande projekt tillsammans.  Det handlar även om att stärka resursmobilisering för civilsamhället. 

Inom plattformen möjliggörs även för näringslivet att få tillgång till kunskap och resurser som finns inom civilsamhället utifrån organisationernas spetskompetens.  Exempelvis mänskliga rättigheter, inkludering och hållbarhetsfrågor.

Vill ni som företag ha stöd i hur och vad ni bäst kan bidra till samhället utifrån er verksamhet? Läs mer här eller hör av er till oss så kan vi hjälpe er!

Syfte 

Vi lever i ett snabbt föränderligt och globaliserat samhälle, kriser sträcker sig långt och påverkar fler. Här gäller det att vi från flera olika sektorer är med i arbetet med krisberedskap med sina kunskaper och resurser. Samtidigt tänka långsiktigt och gemensamt arbetar för skapa det samhälle vi vill.

Civilsamhälle och näringsliv har kunskaper och resurser som kan komma den andra till nytta. När dessa kopplas samman kan vi gemensamt skapa större samhällsförändringar. Samtidigt stärks de organisationer som medverkar.  

Fler företag vill ta ett aktivt samhällsansvar och öka det interna engagemanget. Det kan handla om att bidra med kompetens utifrån företagets kärnverksamhet, tex juridisk rådgivning, marknadsanalyser,  kommunikation, ledarskap, lokaler, möbler etc. 

Aktiviteter 

  • Aktivt arbete från Build Together för att stödja projekt drivna från civilsamhället och mindre föreningar, samt söka stöd och samverkan i dessa projekt från näringslivet.  
  • Nätverk för informationsutbyte och utbildningar etc.  
  • Stödjer företag med sitt CSR arbete och tar fram hur de bäst kan erbjuda sina resurser och kärnverksamhet.
  • Framtida online plattform där civilsamhälle och företag matchas utifrån behov, kunskaper och resurser.  

“Det är i möten vi får nya idéer, utvecklas och bygger tillit”

Möt oss

Månstråle Dahlström

VD

Mats Rydhede

Ordförande

Kontakta oss

Vi uppskattar och uppmuntrar alltid till frågor, diskussioner, ifrågasättande och nyfikenhet. Det finns inget som är för litet, och inget för stort. Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig så snart vi kan.