Resursbyrån

Resursbyrån

Från sponsorskap till partnerskap

Det handlar inte längre om att bara ge pengar utan om ett ömsesidigt utbyte som gynnar samhället och inblandade aktörer.

Här matchas företag, som har tagit del av Build Togethers CSR-paket, med civilsamhällsorganisationer. Allt för att skapa hållbara samhällsbyggande projekt tillsammans.  Det handlar även om att stärka resursmobilisering för civilsamhället. 

Inom plattformen möjliggörs även för näringslivet att få tillgång till kunskap och resurser som finns inom civilsamhället utifrån organisationernas spetskompetens.  Exempelvis mänskliga rättigheter, inkludering och hållbarhetsfrågor.

Syfte 

Civilsamhälle och näringsliv har kunskaper och resurser som kan komma den andra till nytta, för att gemensamt skapa större samhällsförändringar. Samtidigt stärks de organisationer som medverkar.  

Fler företag vill ta ett aktivt samhällsansvar och öka det interna engagemanget. Det kan handla om att bidra med kompetens utifrån företagets kärnverksamhet, tex juridisk rådgivning, marknadsanalyser,  kommunikation, ledarskap,  lokaler, möbler etc.   

Aktiviteter 

  • Online plattform där civilsamhälle och företag matchas utifrån behov, kunskaper och resurser.  
  • Aktivt arbete från Build Together för att stödja projekt drivna från civilsamhället och mindre föreningar, samt söka stöd och samverkan i dessa projekt från näringslivet.  
  • Nätverk för informationsutbyte och utbildningar etc.  

“Det är i möten vi får nya idéer, utvecklas och bygger tillit”

Möt oss

Månstråle Dahlström

VD

Mats Rydhede

Ordförande

Jennie Fidler

Specialist social hållbarhet & mänskliga rättigheter

Kontakta oss

Vi uppskattar och uppmuntrar alltid till frågor, diskussioner, ifrågasättande och nyfikenhet. Det finns inget som är för litet, och inget för stort. Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig så snart vi kan.

    Scroll to Top