Stöd i CSR arbetet

Fler företag ser över sitt CSR arbete och vill ha ett hållbart socialt samarbete med civilsamhälles organisationer för att stödja en positiv samhällsutveckling. Samtidigt söker civilsamhället stöd från näringslivet. Det vi gör är att verka som länk mellan näringsliv och civilsamhälle, tillsammans blir det helt enkelt bättre samtidigt. Väl genomtänkt CSR och samarbete gör skillnad samtidigt som det boostar din organisations och gör er stolta.  

För dig som företag hjälper vi dig med följande: 

  • Se över och föreslå olika former av vad och hur ni vill bidra som passar bäst, det kan handla om tex finansiellt stöd eller pro bono i form av ert företags expertis.  
  • Vad står ert företag för och vad är ni bäst på? Vårt mål är att länka det till ett socialprojekt eller organisation som ger bästa möjliga effekt.  
  • Vi guidar er i vilken form av samarbete eller stöd som fungerar bäst för er, länkar ihop er med organisationer och initiativ samt ger er stöd i due diligence och uppföljning.  

Månstråle har lång erfarenhet av att utveckla och stödja civilsamhällsorganisationer och mänskliga rättigheter internationellt och nationellt. Vår drivkraft är att ni får ett projekt eller samarbete som direkt länkar till er verksamhet där ni kan bidra till ett bättre samhälle för fler.  


Scroll to Top