Stöd i CSR arbetet

Fler företag vill aktivt erbjuda sina kunskaper och resurser till samhällsutveckling och krisinsatser, men få vet hur de gör detta på bästa sätt. Vi hjälper er! 

Det finns flera olika nivåer på företagsengagemang, vi fokuserar på tre aktiva arbetsätt.

  • Företagsidé eller investering med syfte att lösa ett socialt problem
  • Bidra till samhällsutveckling och krisberedskap utifrån er kärnverksamheten och värderingar. Att aktivt involvera medarbetarna
  • Företagsaktivism

Exempel på hur vi stödjer er:

  • Vad står ert företag för och vad är ni bäst på? Vårt mål är att länka det till ett socialtprojekt eller organisation eller stödja er skapa ett eget projekt, vilket som som ger bästa möjliga effekt.
  • Se över och föreslå olika former av vad och hur ni vill bidra som passar bäst, det kan handla om tex finansiellt stöd eller pro bono i form av ert företags expertis.  
  • Vi guidar er i vilken form av samarbete eller stöd som fungerar bäst för er, länkar ihop er med organisationer och initiativ samt ger er stöd i due diligence och uppföljning.  

Månstråle har lång erfarenhet av att utveckla och stödja civilsamhällsorganisationer och mänskliga rättigheter internationellt och nationellt. Vår drivkraft är att ni får ett projekt eller samarbete som direkt länkar till er verksamhet där ni kan bidra till ett bättre samhälle för fler.